De kracht van lokale ondernemers

5 augustus 2022

Er zijn veel redenen om lokale handelaars te steunen. Ze zorgen voor een betere levensstijl, ze bieden meer ecologische alternatieven, en ze bevorderen een bewuste manier van leven.

Ecologisch en lokaal gaan hand in hand
Ecologisch en lokaal gaan hand in hand

Het belang van kleine ondernemingen in de strijd tegen klimaatverandering, lokale economische groei en een ethische levensstijl

Om het belang van lokale ondernemers te begrijpen, moeten we kijken naar hoe ze alle aspecten van ons leven beïnvloeden:

  • van tewerkstelling tot onderwijs,
  • van ecologie tot klimaatverandering,
  • van toegang tot gezond voedsel tot onze relatie met natuurlijke hulpbronnen,
  • van het behoud van culturele identiteiten tot de verbetering van sociale banden

Lokale ondernemers kunnen een heel positieve en invloedrijke rol spelen in de gemeenschap. Lees hier waarom het belangrijker is dan ooit om lokale ondernemers een warm hart toe te dragen.

1. Lokale bedrijven en werkgelegenheid

Veel mensen denken dat het voornaamste positieve resultaat van lokale handel de lokale tewerkstelling is. Dit is ook een heel belangrijk aspect.
Lokale ondernemers kunnen dus zorgen voor bijkomende werkgelegenheid. Wanneer meer bedrijven actief zijn, zullen meer mensen een job kunnen vinden in die regio. Een lokale job wil toch iedereen…

2. Lokale handel en onderwijs

De invloed van een plaatselijke ondernemer op het onderwijs kan aanzienlijk zijn. Hoe meer banen een ondernemer creëert, hoe minder mensen werkloos zullen zijn. Hierdoor is de kans groter dat zij zich op hun beurt zullen bijscholen. Dit stimuleert dan weer de algemene vaardigheden van de lokale bevolking.
Lokale handel en lokale bedrijven kunnen ook hun steentje bijdragen in het onderwijs. Denk maar aan een boerderijbezoek of bezoek aan de bakker door kinderen van de lagere school. Kinderen krijgen zo belangrijke waarden en normen mee.

3. Het verband tussen Lokaal en Ecologie

Lokale bedrijven kunnen de ecologische voetafdruk van kleinere gemeenschappen aanzienlijk beïnvloeden. Zo is er bijvoorbeeld een groeiende vraag naar biologisch voedsel en lokale fair trade-producten.
Met andere woorden, hoe groter de beschikbaarheid van ecologische producten in een bepaalde regio, hoe meer consumenten deze zullen kopen. Dit stimuleert de vraag naar dergelijke goederen en diensten.
Transport, is een belangrijk onderdeel van onze ecologische voetafdruk. Doordat producten lokaal worden geproduceerd, wordt het vervoer van goederen (van ver weg) tot een minimum beperkt.
Bovendien kunnen lokale bedrijven een positief effect op het milieu hebben door hun gedrag en door milieuvriendelijk gedrag bij consumenten aan te moedigen.

4. Een positief effect op de klimaatverandering

Kleinere gemeenschappen kunnen een beslissende invloed hebben op de problematiek van de klimaatverandering. Zij vertegenwoordigen een zeer belangrijk deel van de verandering die nodig is om de planeet te redden.
Bovendien kunnen lokale bedrijven ook een zeer belangrijke rol spelen bij het redden van ons milieu. Met andere woorden, kleine gemeenschappen kunnen een beslissende invloed en voorbeeldfunctie hebben in de klimaatverandering.
Er zijn nog tal van andere voordelen, die een impact hebben op de klimaatverandering. Het gebruik van minder vrachtwagens of treinen leidt bijvoorbeeld tot minder uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer
Uit een studie van de Carbon Trust  blijkt dat heel veel koolstof wordt bespaard door meer in te zetten op lokale ondernemers en bedrijven. ((http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/ tot 50 kilo CO2 per euro omzet!)
Ecologisch verantwoord gedrag heeft voor een lokale ondernemer ook vaak een weerslag op zijn eigen omgeving en eigen leven. Terwijl een grote globale spelers in hun hoofdkwartier enkel de winstcijfers belangrijk vinden… denk maar aan 3M.
Intrinsiek is een lokaal bedrijf dus veel meer geneigd om zich bewust anders en meer ecologisch te gaan organiseren.

5. Lokale bedrijven en natuurlijke hulpbronnen

We kunnen niet rond het gebruik van fossiele brand- en hulpstoffen als we over milieu en klimaat spreken.
Enerzijds bieden lokale ondernemers vaak alternatieven voor producten die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Tegelijk zijn de alternatieven veel duurzamer dan de producten die elders te vinden zijn. Vooral in kleinere gemeenschappen staan lokale bedrijven vaak heel dicht bij de natuur en haar hulpbronnen.
Lokale bedrijven kunnen anderzijds ook helpen om ons milieu kapitaal te beschermen. Eco toerisme is een goed voorbeeld van hoe onze natuurlijke rijkdommen, zoals bossen, kunnen worden gered doordat lokale ondernemers hierop inspelen.
Er zijn ook voorbeelden van hoe lokale gemeenschappen en bedrijven elkaar vinden in de ontwikkeling van hernieuwbare energie (vb: windmolens Eeklo)

6. Lokale handel en gezond voedsel

Is lokaal gezonder? Het is en zal altijd onderwerp van discussie zijn. Lokale handelaars worden vaak beschouwd als gunstiger voor hun lokale economie, in vergelijking met grote internationale handelaars.
Een lokaal product is niet per definitie gezonder. De kans dat het totale plaatje een gezonder eindresultaat heeft voor de gebruiker, zijn omgeving en de wereld is wel een pak groter.
Gezonde voeding is iets dat perfect past in het concept “lokaal”. Het is logisch om ons lichaam gezonde voeding voor te schrijven met voedingsstoffen die makkelijk(er) in lokale producten te vinden zijn.
Bovendien kan een lokale boer of handelaar bijdragen tot een gezondere relatie tussen mens en natuur. Er is veel te doen over de Vlaamse boeren en de veestapel. Moet hij kleiner of niet… dat laten we hier in het midden.

(toch… kunnen we het niet laten)
We stellen vast dat sommige boeren in Vlaanderen heel ver gaan om de uitstoot van methaan tegen te gaan. Door middel van slimme technologieën en specifieke diëten kan men de uitstoot tot een minimum herleiden. De kans dat runderen die worden geïmporteerd, op dezelfde geoptimaliseerde wijze worden groot gebracht is bedenkelijk. Ook de bijkomende uitstoot door het transport zet een groot vraagteken boven het beperken van onze veestapel.
Minder koeien kweken, maar evenveel vlees eten zal weinig zoden aan de dijk brengen. Het belangrijkste is een mentaliteitswijziging en een drastische aanpassing van onze levensstijl…
Ook daar heeft de lokale ondernemer een rol te spelen.

7. De kracht van lokale ondernemers

  • Cultuur: Wat kan een kleine gemeenschap of stad nog aantrekkelijker en beter maken? Het antwoord is simpel: lokale ondernemers en bedrijfsinitiatieven. Dit zijn mensen die hun directe omgeving, tradities en cultuur het beste begrijpen.
  • Sociaal: Zij kunnen een directe invloed hebben op het gemeenschapsgevoel (denk maar aan Angär uit Kaprijke) en tegelijk een enorme motor zijn voor een meer ecologische manier van leven.

Kleine bedrijven kunnen bijdragen aan een betere wereld voor iedereen. Ze bieden de consument (dankzij mooie producten) een heel goed alternatief. Dus ga en steun uw lokale bedrijf! Wij, van Vind Lokaal, doen dat alvast heel enthousiast.

Samengevat… [TLTR] 🙂

Het is belangrijk om lokale ondernemers te steunen, het kan de wereld een betere plek te maken. Wanneer je lokaal koopt, zelfs online lokaal, steunt je jouw gemeenschap en helpt je ons milieu.
Lokale handelaars worden vaak beschouwd als gunstiger voor hun lokale economie, in vergelijking met grote internationale handelaars. Het algemene resultaat van lokaal kopen is gezonder voor iedereen – de consument, zijn omgeving en anderen over de hele wereld.
Steun de gezonde voedselopties in je regio… tegenwoordig heb je in de meeste gebieden lokale alternatieven voor de grote internationale merken. Ga er dus op uit en steun uw favoriete lokale ondernemer! Zij steunen op jou en maken jouw gemeenschap beter.

Zet jouw zaak in de kijker
bij honderden mensen uit je eigen regio.

Plaats jouw onderneming op onze website en wordt gezien door honderden mensen uit het Meetjesland. Bouw aan je relatie met je klanten in je directe omgeving en vergroot je online reputatie.